من بدون امضای تو هیچم
48 بازدید
محل نشر: روزنامه جوان،شماره 3785،پنج شنبه 30/6/1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
همه ما تا حدودی نیاز به تأیید دیگران داریم اما گاهی این میل، شکل افراطی به خود میگیرد