شاخصه‌های جامعه نتیجه‌گرا و تکلیف‌مدار
53 بازدید
محل نشر: فصلنامه فرهنگ پویا،شماره 28،پاییز 1393
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی